Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên hội nông dân 04/03/2020, 16:22

Sáng ngày 03/3/2020, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Hội Nông dân huyện Krông Bông tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng Chuyên đề lý luận Chính trị và nghiệp vụ cho các đối tượng là cán bộ, chi hội trưởng, chi hội phó hội nông dân cơ sở.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng có 244 học viên tham gia, trong thời gian 04 ngày các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Phương pháp nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, dư luận của cán bộ, hội viên nông dân; Các giải pháp tuyên truyền nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; Nội dung và các giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, những vấn đề chung về công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân; Hướng dẫn công tác quản lý tài chính nguồn phí ủy thác do Ngân hàng Chính sách chi trả Hội cấp xã; Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2020 ….  

Chương trình bồi dưỡng là những chuyên đề hết sức thiết thực đối với đội ngũ cán bộ, hội viên hội Nông dân cơ sở….Qua đó, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội và nhiệm vụ được giao tại địa phương.

         

                                                                                                  TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn