Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh 06/08/2019, 15:10

Sáng ngày 05/8/2019, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Krông Bông phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng Chuyên đề lý luận Chính trị và nghiệp vụ cho các đồng chí cán bộ, chi hội trưởng, chi hội phó hội cựu chiến binh cơ sở.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 03 ngày các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Công tác nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội; Công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ ở cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát…. 

Chương trình bồi dưỡng là những chuyên đề thiết thực đối với đội ngũ cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh cơ sở….Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội và nhiệm vụ được giao tại địa phương, đơn vị.

         

                                                                                                  TH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn