Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2019 29/07/2019, 15:49

Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chứckhai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 cho 70 học viên thuộc đối tượng 4 đang công tác tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 01 tháng 8 năm 2019 các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề gồm:  Đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh;  Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường  lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn quân khu 5; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh…

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên đối tượng 4 nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, từ đó vận dụng hiệu quả trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương.

          .

                                                                                                        TH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn