Bồi dưỡng chuyên đề “ Đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên cơ sở 24/07/2020, 16:31

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện vừa phối hợp với Đảng ủy xã Hòa Phong và xã Hòa Lễ tổ chức khai mạc 02 Lớp bồi dưỡng chuyên đề “ Đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.

Trong thời gian 03 ngày, các cán bộ, đảng viên của hai xã Hòa Phong và Hòa Lễ được học tập và nghiên cứu các chuyên đề  về “Đạo đức Hồ Chí Minh” gồm: Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Tư tưởng, tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Giáo dục đạo đức cho cán bộ, Đảng viên trong thời kỳ mới. Sau khi kết thúc các chuyên đề, các học viên được hướng dẫn viết bài thu hoạch.     

Chương trình học tập, nghiên cứu nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên cơ sở nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức, tư liệu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị của đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tế công tác, góp phần thiết thực khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.     

                                                                                                  TH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn