Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 18/08/2018, 14:49

Từ ngày 13- 18/8/2018 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Bông phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho gần 1.800 cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

Theo đó, Chương trình Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 sẽ được tổ chức thành  9 lớp (khối Tiểu học: 04 lớp; khối THCS và Mẫu giáo: 04 lớp; khối THPT và TTGDNN-GDTX: 01 lớp) mỗi lớp sẽ được tổ chức trong 2 ngày với các chuyên đề gồm: Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết TW6, TW7 khóa XII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tháng 6 năm 2018; Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và quán triệt một số văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm của Bộ, Sở giáo dục đào tạo.

Thông qua các nội dung chuyên đề, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong tình hình mới. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn