Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 10/11/2019, 16:48

Ngày 06/11/2019, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Theo đó, UBND huyện điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Duy - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đến nhận công tác tại ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, giữ chức vụ Giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm là 05, kể từ ngày 15/11/2019. 

Ông Nguyễn Hồng Duy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đảm nhiệm cho Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch trước khi đến nhận công tác tại đơn vị mới; tiền lương và các chế độ khác được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Chí Quyết.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn