BAN THƯỜNG VỤ 10/04/2018, 09:21

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ HUYỆN KRÔNG BÔNG

KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Hình ảnh Họ và tên Chức vụ
 Ông: Nguyễn Minh Huấn  TUV - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND
 Ông: Huỳnh Bài  Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

  Ông: Lê Văn Long

 Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

 Bà: H’Kim Rơ Chăm  Phó Bí thư Huyện uỷ

 

 Ông: Đinh Văn Long

 

 UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện 

  Ông: Bùi Duy Thích  UVBTV - Chủ tịch UBMT TQ VN huyện

 

 Ông: Nguyễn Hồng Hà

 UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức 

 

 Ông: Trần Văn Cả

 UVBTV - Chủ nhiệm UBKT

 Ông: Đỗ Văn Phùng

 UVBTV - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy

 

 Bà: Nguyễn Thị Hòa

 

 

  UVBTV - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy

 

 

 

 Ông: Trần Thanh Hồng

UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 Ông: Bùi Xuân Ngọc

 UVBTV - Trưởng Công an huyện

   Ông: Phan Xuân Phúc

 UVBTV - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn