Ban Phát triển xã Yang Mao thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Công trình: Hệ thống kênh mương thủy lợi Ea Mhăt đến cánh đồng Ea Chay 30/07/2019, 16:23

Ngày 30/7/2019, Ban Phát triển xã Yang Mao ban hành Thông báo số 07/TB-BPTX, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Công trình: Hệ thống kênh mương thủy lợi Ea Mhăt đến cánh đồng Ea Chay. Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh.

Theo đó, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Nhân, địa chỉ: Khối 4, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông là nhà thầu trúng thầu và được trao hợp đồng. 

Ban Phát triển xã Yang Mao thông báo mời nhà thầu trúng thầu đến tại Văn phòng Ban Phát triển xã Yang Mao để thương thảo, đàm phát ký kết hợp đồng trong 07 ngày kể từ ngày thông báo.  Các nhà thầu có khiếu nại về kết quả lựa chọn trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo. 

Xem chi tiết Thông báo tại đây

Ban Phát triển xã Yang Mao.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn