Ban Phát triển xã Ea Trul thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: Đường GTNV thôn 1, xã Ea Trul 26/07/2019, 15:57

Ngày 26/7/2019, Ban Phát triển xã Ea Trul ban hành Thông báo số 05/TB-BPTX, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: Đường GTNV thôn 1, xã Ea Trul. 

Theo đó, Doanh nghiệp xây dựng công trình Trung Nghĩa, địa chỉ: Số 22, Khối 4, thị trấn Krông Kmar là nhà thầu trúng thầu gói thầu nêu trên. 

Ban Phát triển xã Ea Trul thông báo, mời nhà thầu trúng thầu đến văn phòng Ban Phát triển để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đòng trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo, các nhà thầu tham dự có khiếu nại về kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo. 

Xem chi tiết thông báo tại đây. 

Ban PT xã Ea Trul 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn