Ban Phát triển xã Cư Drăm thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu công trình: Đường GTNV buôn Cư Drăm 23/07/2019, 16:03

Ngày 23/7/2019, Ban Phát triển xã Cư Drăm có Thông báo số 10/TB-BPTX, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình: Đường GTNV buôn Cư Drăm (Từ nhà H'Yơm đến nhà ông Khôi).

Theo đó, Công ty TNHH xây dựng Văn Tam Hảo, địa chỉ: Số 199, Nguyễn Tất Thành, TDP 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông là là nhà thầu trúng thầu gói thầu nêu trên.

Ban Phát triển xã Cư Drăm thông báo đến nhà thầu trúng thầu đến tại Văn phòng Ban Phát triển xã để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo. Các nhà thầu tham dự chào thầu  khiếu nại về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên trong vòng 05 ngày, sau thời gian trên, Ban Phát triển xã Cư Drăm không chấp nhận giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến gói thầu nêu trên.

Xem chi tiết Thông báo tại đây.

BPT xã Cư Drăm

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn