Ban pháp chế HĐND huyện Krông Bông tổ chức giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 22/03/2020, 20:46

Thực hiện chương trình giám sát năm 2020, từ ngày 17/3 đến ngày 20/3/2020, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban pháp chế HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trong công tác quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018-2019 tại Ban chỉ huy quân sự huyện, UBND các xã Yang mao, Hòa Phong, Hòa Thành, Cư Kty và Yang Reh. Đồng chí Trần Văn Cả, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát.  

Công tác quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 -2019 được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành đoàn thể trong huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác tuyển quân năm 2018 -2019 đã Phát lệnh gọi nhập ngũ 305 công dân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, trong đó chính thức là 291 công dân, dự phòng 14 công dân; lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng  an toàn, nhanh gọn, bàn giao 291 công dân cho 4 đơn vị nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu, được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao. Song song với công tác quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; việc xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật nghĩa vụ quân sự được thực hiện kiên quyết, năm 2018 -2019 đã xử phạt vi phạm hành chính 28 trường hợp.

Đoàn Giám sát làm việc tại Cơ quan quân sự huyện

Tại buổi giám sát, Các thành viên trong Đoàn giám sát, đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tập trung thảo luận, xem xét hồ sơ, tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Các ý kiến tập trung đi sâu vào làm rõ các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện công tác quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đề xuất một số giải pháp để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại các  buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Cả, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thực hiện công tác quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 -2019 của Ban chỉ huy quân sự  huyện, của UBND các xã, góp phần đảm bảo hiệu lực  pháp luật về nghĩa vụ quân sự, hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm của huyện. Đồng chí cũng đề nghị Ban chỉ huy quân sự huyện, UBND các xã trong thời gian tới quan tâm,  tập trung vào một số nội dung  công tác như: thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh, huyện đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức, chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự nhất là đối với các đối tượng trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; chú trọng công tác rà soát quản lý nguồn nhập ngũ, coi đây là khâu đột phá, quyết định để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân. Đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự; công khai những trường hợp đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, những trường hợp miễn, tạm hoãn làm nghĩa vụ quân sự, những trường hợp vi phạm phải xử lý nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân./.

                                                                                   Nguyễn Thị Hương

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn