BAN CHẤP HÀNH 10/04/2018, 08:57

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện Krông Bông

Khoá IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Lê Nam Cao

Bí thư Huyện uỷ

2

Đ/c Lê Văn Long

Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện

3

Đ/c Đặng Kim Hùng

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

4

Đ/c H’Kim Rơ Chăm

UVBTV – Phó Bí thư Huyện uỷ

5

Đ/c Đinh Văn Long

UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Đ/c Trần Văn Cả

UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

7

Đ/c Nguyễn Hồng Hà

UVBTV – Trưởng Ban tổ chức Huyện huỷ

8

Đ/c Đỗ Văn Phùng

UVBTV – Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

9

Đ/c Nguyễn Thị Hoà

UVBTV – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ

10

Đ/c 

UVBTV – Chỉ huy trưởng CQHQS huyện

11

Đ/c 

UVBTV – Trưởng Côn an huyện

12

Đ/c Bùi Duy Thích

UVBTV – Chủ tịch UBMTTQVN huyện

13

Đ/c Trần Thanh Hồng 

UVBTV – Phó chủ tịch HĐND huyện

14

Đ/c H’Nga Byă

HUV – Phó chủ tịch HĐND huyện

15

Đ/c Y Thức Êban

HUV – Phó chủ tịch UBND huyện

16

Đ/c Nguyễn Lân 

HUV – Phó chủ tịch UBND huyện

17

Đ/c Phan Thanh Sa

HUV – Chánh Văn phòng Huyện uỷ

18

Đ/c Lê Thanh Chương

HUV – Trưởng phòng NN&PTNT huyện

19

Đ/c Đinh Văn Tiến

HUV – Bí thư Đảng uỷ thị trấn Krông Kmar

20

Đ/c Nguyễn Thị Hương

HUV – Chủ tịch HLHPN huyện

21

Đ/c Y Huấn Adrơng

HUV – Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

22

Đ/c Lê Minh Phòng

HUV – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

23

Đ/c Lâm Thanh Tùng

HUV – Trưởng phòng Nội vụ huyện

24

Đ/c Lê Văn Ngọt

HUV – Phó chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

25

Đ/c Phan Văn Hoè

HUV – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

26

Đ/c Lê Xuân Cảnh

HUV – Chính trị viên Quân sự huyện

27

Đ/c Lê Xuân Quý

HUV – Trưởng phòng Giáo dục huyện

28

Đ/c Lê Văn Sanh

HUV – Chánh Thanh tra huyện

29

Đ/c Trần Ngọc Minh

HUV – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện

30

Đ/c Nguyễn Ngọc Pháp

HUV – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

31

Đ/c Y Kok Mđrang

HUV – Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện

32

Đ/c Vương Chí Hiếu

HUV – Phó viện trưởng VKSND huyện

33

Đ/c Y Drai Mđrang

HUV – Chủ tịch UBND xã Yang Mao

34

Đ/c Võ Chương

HUV – Bí thư Đảng uỷ xã Cư Đrăm

35

Đ/c Trần Thế Thành

HUV – Bí thư Đảng uỷ xã Cư Pui

36

Đ/c Nguyễn Văn Trương

HUV – Bí thư Đảng uỷ xã Khuê Ngọc Điền

37

Đ/c Nguyễn Thanh Long

HUV – Chủ tịch Hội nông dân huyện

38

Đ/c H’Bái Byă

HUV – Phó Bí thư Đảng uỷ xã Dang Kang

39

Đ/c Trần Quốc Nhật

HUV – Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Sơn

40

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm

HUV – Bí thư Đảng uỷ xã Yang Reh

41

Đ/c Phan Xuân Phong

HUV – Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Phong

42
Đ/c Nguyễn Việt Hưng
HUV – Chánh án toà án nhân dân huyện
43
Đ/c Trần Huy Hưng
HUV – Chính trị viên CQHQS huyện
44
Y Te B.Krông
HUV – Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện
45
Y Nôn Êban
HUV – Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn