12 loại văn bản điện tử ký số phải gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 24/09/2019, 16:40

Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục các loại văn bản điện tử ký số gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Danh mục văn bản điện tử có ký số gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm 12 loại, cụ thể: 

1. Văn bản, hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ (Tờ trình, Công văn, Báo cáo thẩm định...).

2. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh (Quyết định ban hành Quy định, Quy chế...).

4. Văn bản liên quan đến phòng chống tham nhũng không phải là văn bản mật. 

5. Kết luận thanh ra không thuộc văn bản mật.

6. Quy định. 

7. Phương án. 

8. Dự án. 

9. Đề án. 

10. Biên bản. 

11. Hồ sơ của các thủ tục hành chính bắt buộc phải nộp bản giấy hoặc bản sao công chứng, chứng thực theo quy định. 

12. Văn bản gửi các đơn vị không đáp ứng điều kiện hạ tầng công nghệ để gửi nhận văn bản điện tử. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Chí Quyết

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn