ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 10/04/2018, 10:08
Danh sách đơn vị sự nghiệp
 Đài TT-TH
 Ban QL các DA XD huyện
 TT phát triển Quỹ đất
 Trạm thú y
 Trạm Khuyến nông
 Trạm QL và Khai thác CTTL
 Trạm BVTV
 Bệnh viện ĐK
 TT.Y Tế
 
 
 
 
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn