Đối thoại giữa lãnh đạo xã với hội viên phụ nữ thôn, buôn 11/07/2018, 00:34

Hội liên hiệp phụ nữ xã Hòa Sơn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã với Hội viên phụ nữ ở các chi hội thôn, buôn.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Tại hội nghị các chị em phụ nữ đã nêu lên 16 ý kiến, kiến nghị những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, vấn đề phát triển vị thế, vai trò phụ nữ tại địa phương.

Các ý kiến, kiến nghị của hội viên phụ nữ đã được các đồng chí lãnh đạo xã Hòa Sơn cũng như cán bộ thuộc các bộ phận chuyên môn nghiêm túc tiếp thu, đồng thời giải trình thấu đáo các nội dung mà chị em đã đề cập. Trên cơ sở đó các đồng chí lãnh đạo sẽ có hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chuyên môn, tiếp tục có những hỗ trợ, chỉ đạo các bộ phận thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa trong thời gian đến.

Mộng Linh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn