Đoàn Công tác của Huyện ủy làm việc tại 5 xã cánh đông 03/11/2018, 13:11

Ngày 25/10/2018, đoàn công tác của Huyện ủy do đồng chí Đặng Kim Hùng, Phó bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã về làm việc tại 5 xã cánh đông gồm: Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Pui, Cư  Đrăm, Yang Mao; cùng đi có Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Ban Dân Vận, Văn phòng Huyện ủy.

Đ/c Đặng Kim Hùng phát biểu với lãnh đạo các địa phương

Tại các địa phương, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong 10 tháng đầu năm 2018. Theo đó, trong thời gian qua tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn 5 xã cơ bản ổn định và phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả…. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có những khó khăn như: Tình hình nắng hạn, dịch bệnh trên cây trồng làm ảnh hưởng đến sản xuất, giảm năng suất, chất lượng của bà con nhân dân. Công tác xây dựng nông thôn mới còn những khó khăn, tiêu chí đạt được còn thấp; công tác giảm nghèo dự kiến không đạt chỉ tiêu kế hoạch…

Trao đổi với Lãnh đạo các xã, đồng chí Đặng Kim Hùng biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Lãnh đạo các xã phát huy những kết quả đạt dược, khắc phục những khó khăn, hạn chế; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018.         

                                                                                       TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn