Đảng ủy xã Hòa Sơn: Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 và một số văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy 02/03/2020, 16:12

Chiều ngày 28/2, Đảng ủy xã Hòa Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề  “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy cho cán bộ, đảng viên trong toàn xã.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, trọng tâm 2 phần chính gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng giai đoạn cách mạng mới.

Các đại biểu dự hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Chương trình số 36-CTr/TU, ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 13/12/2019 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 54-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn”; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch 154-KH/HU, ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “thực hiện Kế hoạch 134-KH/TU, ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”.

Đảng ủy xã Hòa Sơn yêu cầu, sau khi tiếp thu các nội dung, cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch; xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến người dân nội dung các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của tỉnh, huyện./.

                                                                                                          TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn