Đảng bộ xã Yang Reh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 19/06/2020, 16:39

Trong 2 ngày 16-17/6/2020, Đảng bộ xã Yang Reh đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Quốc Hương, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy cùng 127 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Yang Reh đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 12,11%, đạt 93% so với NQ Đại hội IV đề ra ; tổng giá trị sản xuất 5 năm theo giá hiện hành đạt khoảng trên 331 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 khoảng  20triệu đồng/người, đạt 117%. Giá trị tiểu thủ công nghiệp-xây dựng 30.790trđ; tổng mức bán lẻ và doanh thu trên địa bàn đạt 30.456trđ; thu ngân sách trên địa bàn 5 năm 33.354.479.381đ, đạt 104% kế họach. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được quan tâm, chú trọng, trong 5 năm nhân dân đóng góp 377.290.000đ tiền mặt, hiến 4.192 m2 đất để thực hiện xây dựng đường điện thắp sáng, xây dựng, sữa chữa một số tuyến đường giao thông nông thôn… đến nay xã đạt 09/19 tiêu chí nông thôn mới. Các lĩnh vực Văn hóa, giáo dục, y tế... được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; Quốc phòng, an ninh luôn ổn định, trật tự an tòan xã hội được giữ vững; Đảng bộ luôn chú trọng công tác tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 38 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 133 đồng chí; công tác kiểm tra giám sát được chú trọng và đảm bảo chất lượng. Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền từng bước được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu của Đảng bộ xã Yang Reh là: tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tốt các nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội có chất lượng và bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giải quyết tốt các vấn đề an sinh, xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân ... Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng từ 11-13%, đến năm 2025 quy mô kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) gấp 1,5-1,7 lần so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 30-35 triệu đồng/người;tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu hàng năm đạt 25 tỷ đồng;  thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng hàng năm 10%, tổng thu 5 năm đạt 50 tỷ đồng; thực hiện mỗi năm đạt từ 1-2 tiêu chí nông thôn mới; đến năm 2025 có 85% hộ gia đình văn hóa, 8/8 thôn, buôn và 100% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 4% trở lên; giải quyết việc làm cho 130-150 lao động. Xây dựng Đãng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu hành năm có trên 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có từ 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm kết nạp từ 7-9 đảng viên mới ….

Đ/c Đỗ Quốc Hương - Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư  Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Yang Reh  đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhấn mạnh: Lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao hiệu quả kinh tế gắn với thị trường tiêu thụ. Áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đưa các loại cây trồng, con giống có năng suất, giá trị kinh tế cao để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp;  thực hiện sản suất theo hướng đa cây, đa con, đa thời vụ. Mặt khác phải tiếp tục mở rộng ngành nghề trong nông thôn, thu hút lao động chuyển sang sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động; tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

BCH Đảng bộ xã Yang Reh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng TCCS Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ, nhất là các chi bộ thôn, buôn. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, trên tinh thần thương yêu đồng chí, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ…

Với sự thống nhất, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đã ra bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa V gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Krông Bông lần thứ X gồm 08 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết .

                                                                                                           TH

 

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn