Đảng bộ xã Cư Kty: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 08/01/2020, 15:49

Chiều ngày 6 tháng 01 năm 2020, Đảng bộ xã CưKty đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra,Văn phòng Huyện ủy đã về tham dự.

Năm 2019, Đảng bộ xã CưKty đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả: Theo đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 120 tỷ, tăng 11,8% so với năm 2018; thu nhập bình quân đầu người 24.000.000đ, đạt 103% so với Nghị quyết đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn 184,879 trđ, đạt 110% KH. Xây dựng nông thôn mới đạt 10/19 tiêu chí.

Khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích năm 2019

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến; chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng, cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư đã tạo điều kiện tốt cho công tác dạy và học; công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; giữ vững danh hiệu 8 thôn văn hóa đã đạt, trong năm số hộ đạt gia đình văn hóa là 1.028 hộ/1.133 hộ, chiếm 97% trên tổng số hộ, đạt 100%  chỉ tiêu NQ. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng hệ thống chính trị  được củng cố và tăng cường; công tác phát triển Đảng viên được chú trọng, trong năm đã kết nạp 07/07 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu NQ; công tác kiểm tra, giám sát đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05/CT-TW đạt kết quả tốt…

Tại  Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 như: Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; chất lượng hoạt động một số chi bộ, đoàn thể còn hạn chế…

Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế trong năm 2019,Đảng bộ xã  tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị  đạt kết quả cao trong năm 2020.

Dịp này Đảng ủy xã đã khen thưởng cho nhiều tập thể chi bộ, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

                                                                                            TH   

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn