Đảng bộ xã Cư Kty: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 11/07/2019, 15:11

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019, Đảng bộ xã Cư Kty đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ xã Cư Kty đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị; theo đó tổng diện tích gieo trồng lúa nước vụ đông xuân 191 ha, đạt 142,5% so với KH; gieo trồng vụ hè thu 1.440 ha; diện tích cây lâu năm 796,02 ha; tổng đàn gia súc 3.326 con; gia cầm 11.400 con; thu cân đối ngân sách: 375.480.410 đ, đạt 48,9% NQ.

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển về chất lượng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, đã thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác xây dựng hệ thống chính trị  được quan tâm; tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ổn định; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn,tồn tại như: Dịch lở mồm long móng ở đàn heo làm tiêu hủy 139 con đã ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi của người dân trên địa bàn; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả chưa cao, xây dựng nông thôn mới còn chậm. Trật tự an toàn xã hội vẫn còn xảy ra một số vụ việc phức tạp như trộm cắp xe máy. Công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu đề ra (6 tháng đầu năm chưa kết nạp được chỉ tiêu nào).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu  năm 2019;  bàn các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2019 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

                                                                                            TH   

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn